การชำระเงิน/จัดส่งสินค้า

การชำระเงิน

 

 

    

 

บัญชี หจก. โรงงานนำเอกรับเบอร์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาถนนจอมทอง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 304 000 3145

(กรณีลูกค้า/องค์กร สั่งจำนวนมาก กรุณาติดต่อทางโรงงานโดยตรง ทางบริษัทมีรถส่งสินค้า)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ convoyshoes@gmail.com

For more information, please contact convoyshoes@gmail.com 

Visitors: 74,745